Onderbroken Lijn van Zwerfkeien


2019, Proposal for a site-specific work for IJsselbiënnale 2020, Deventer


Material: basalt stones
Location: Bronkhorst

Mark